ล่องเรือ ไหว้พระ วันแม่ 4 สิงหาคม 2562 เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล

โปรแกรมพิเศษ: ล่องเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล ไหว้พระ 3 วัด

   สิงหาคมนี้...ล่องเรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล แม่ลูกจูงมือกันชิลล์

ไหว้พระ 3 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำบุญเสริมสิริมงคล กับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร  

ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30-16.00 น.

โปรโมชั่น ล่องเรือ ดินเนอร์ เจ้าพระยา 

 

ล่องเรือ ไหว้พระ วันแม่

ล่องเรือ ไหว้พระ วันแม่

ล่องเรือ ไหว้พระ วันแม่ เมนูอาหาร

   ค่าล่องเรือไหว้พระ โดยเรือ วันเดอร์ฟูลเพิร์ล 4 สิงหาคม 2562

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 2,200 บาท / โปรโมชั่นพิเศษเพียง 1,850 บาท
ราคาปกติ (เด็ก 4 - 10 ปี) 1,500 บาท / โปรโมชั่นพิเศษเพียง 1,200 บาท

อัตราดังกล่าวรวม

- ล่องเรือ โดยเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
- อาหารว่าง ช่วงเช้า
- อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
- อาหารว่าง ช่วงบ่าย
- น้ำดื่ม ชา กาแฟร้อน
- กิจกรรมบนเรือพร้อมรับรางวัลพิเศษ 
- มัคคุเทศก์ ( อาจารย์คฑา ชินบัญชร )

อัตราดังกล่าวไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าเดินทาง ค่ารถรับส่ง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการจอง

  1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
  2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

การจอดรถ

            - จอดรถได้ที่อาคารจอดรถของ ริเวอร์ซิตี้ รับสิทธิ์ฟรีจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก เมื่อนำบัตรจอดรถไปประทับตราบน ณ จุดลงทะเบียน

 

ล่องเรือ ไหว้พระ วันแม่

ล่องเรือ ไหว้พระ วันแม่

ล่องเรือ ไหว้พระ วันแม่

โปรโมชั่น ล่องเรือ ดินเนอร์ เจ้าพระยา

Visitors: 620,862