โปรโมชั่น ไหว้พระ อยุธยา โดยเรือ แกรนด์เพิร์ล ลด 29% รีบจองด่วน มีจำนวนจำกัด

 

BEGOODTIME.COM มีเรือให้บริการหลายลำ หลายราคา

ปัจจุบันมีโปรโมชั่น เริ่มต้น ชาวไทย 590 บาท

จองวันนี้ ลดสูงสุด 50% คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 

โปรโมชั่น ล่องเรือ ดินเนอร์ เจ้าพระยา


  เที่ยวชมโบราญสถาน และมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามของพระราชวังบางประอิน ไหว้พระขอพร ณ วัดมหาธาตุ, วัดพระศรีสรรเพชญ์ และ วิหารพระมงคลบพิตร จากนั้นล่องเรือชื่นชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัลบุฟเฟ่ต์ และพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินไปกับเรือแกรนด์เพิร์ล  

มีให้เลือก 3 โปรแกรมดังนี้

โปรแกรม เต็มวัน : ทัวร์อยุธยาเต็มวัน ( ไปรถ - กลับเรือ )

โปรแกรม ครึ่งวันเช้า : รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ กรุงเทพฯ - นนทบุรี

โปรแกรม ครึ่งวันบ่าย : รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ นนทบุรี - กรุงเทพฯ 


อยุธยาทัวร์เต็มวัน * ไปรถบัสกลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล *

เส้นทาง กรุงเทพฯ อยุธยา วัดช่องลม >> นนทบุรี กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 2,100 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี) 1,400 บาท / ท่าน
Promotion : ผู้ใหญ่  1,549 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 1,149 บาท / ท่าน

Big Promotion : ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน ( ท่านที่ 16 )

07.15 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) เคาน์เตอร์

07.30 น. คณะออกโดยรถบัสปรับอากาศอย่างดี เดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ 

09.00 น. เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
10.30 น. เดินทางถึง วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
11.30 น. เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ 

กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

13.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ
15.00 น. บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
16:00 น.เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ
 


โปรแกรม :ครึ่งวันเช้า ไปด้วยเรือเที่ยวเดียว (one way) 
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - นนทบุรี ( จากท่าริเวอร์ซิตี้ - วัดช่องลม )

อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,200 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี) 900 บาท / ท่าน
Promotion : ผู้ใหญ่  1,090 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 690 บาท / ท่าน
Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าหน้าที่)
ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

กำหนดการล่องเรือทัวร์ โปรแกรม :ครึ่งวันเช้า

08.30 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ แกรนด์เพิร์ล หมายเลข 2”

ใกล้กับโรงแรมรอยัลออคิดเชอรตันสี่พระยา ( ซอยเจริญกรุง 30 )

09.00 น. ออกเดินทางจากริเวอร์ซิตี้ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือ “ Grand Pearl ” เรือที่มีความหรูหราและสะดวกสบาย ความสมบูรณ์แบบที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา

09.30 น. บริการ ชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มจากพนักงานบริการบนเรือ

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารที่เลิศรสและหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์

12.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี ) 


 โปรแกรม :ครึ่งวันบ่าย กลับด้วยเรือเที่ยวเดียว ( One Way)
นนทบุรี - กรุงเทพฯ (จากวัดช่องลม - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)

อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,200 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี) 900 บาท / ท่าน
Promotion : ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,090 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 690 บาท / ท่าน
Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าที่)
ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

กำหนดการล่องเรือทัวร์ โปรแกรม :ครึ่งวันบ่าย

13.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )

13.30 น. ขอต้อนรับสู่เรือ “ Grand Pearl ” เรือ ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดที่จะนำท่านล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กลับสู่กรุงเทพมหานคร พร้อม รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ไทย และยุโรป ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบไทยๆ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมสองฟากฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

15.00 น. บริการท่านด้วยชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพบนเรือที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด

16.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ

 


 

ค่าบริการรวม ค่าบริการไม่รวม

1. ค่าล่องเรือตามโปรแกรมที่เลือก

2. อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า ชา กาแฟ)

4. อาหารว่าง ตามโปรแกรม

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. เครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

3. รถ รับ-ส่ง 

 

* ไม่สามารถนำเบียร์ขึ้นไปบนเรือได้ 

* กรณีนำเหล้าหรือไวน์ ขึ้นมาเปิดบนเรือ ทางเรือจะคิดค่าเปิดขวด ขวดละ 500 บาท 

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
การจอดรถ
ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา อัตราค่าบริการ ฟรี 2 ชม.แรก ชม.ต่อไปคิดชม.ละ 40 บาท โดยนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่เค้าเตอร์เรือแกรนด์เพิร์ลค่ะ 

 

บางส่วนของบริษัทที่เคยใช้บริการ Begoodtime.com

โปรโมชั่น ล่องเรือ ดินเนอร์ เจ้าพระยา

ล่องเรือ เจ้าพระยา

ต้องการข้อเสนอพิเศษ

กรุณาใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด
Visitors: 627,514